«

»

Doğuştan Sakatlık Anne Karnında Nasıl Saptanır?

Doğuştan Sakatlık (Anomali)Hemen hemen tüm anne adayları bebeklerinde doğuştan sakatlık olmasından endişe ederler. Bununla birlikte bebeklerin çoğu sağlıklı doğar. Her 100 yenidoğanın 2 veya 3’ünde ciddi bir doğuştan sakatlık vardır.

Bazı sakatlıklar anne karnında saptanabilir ve bazıları da önlenebilir. Bazen doğuştan bir sakatlık ilaç, ameliyat veya diyetle tedavi edilebilir.

Doğuştan Sakatlık (Anomali) Nedir?

Doğuştan sakatlık doğumda var olan bir anormalliktir. Doğuştan anomali de denir. Doğuştan sakatlıkların çoğu anne karnında, gebeliğin ilk üç ayında oluşur. Doğuştan sakatlıklar hafif olabileceği gibi ciddi de olabilirler.

Doğuştan sakatlıklar vücudun görünümünü, çalışmasını veya her ikisini de etkileyebilirler. Kalp, beyin, omurilik, böbrek, kemik, kas, deri veya başka bir organın oluşmasındaki bir hatadan kaynaklanan bir problemdir. Bazı doğuştan sakatlıklar bebeğin ölümüne neden olurlar. Doğuştan  sakatlığı olan bebeklerin ameliyata veya başka tedavilere gerekleri olabilir. Gerekli tedavi yapılırsa yaşamlarını sıklıkla tam olarak sürdürebilirler.

Doğuştan bir sakatlık doğumdan önce, doğumda veya doğumdan sonra saptanabilir. Bazı sakatlıklar hemen kolayca fark edilirler. Ancak kalp anormallikleri veya sağırlık gibi anomalileri saptamak için özel testler gerekebilir. Bazı sakatlıklar belirli bir yaşa gelene kadar görünmezler.

Doğan her 33 bebekten yaklaşık 1’inde doğuştan sakatlık vardır. Özürlü doğan bebeklerin yaklaşık % 70’inde neden belli değildir. Bazılarında da bilinen hiçbir risk faktörü yoktur.

Doğuştan Sakatlık Neden Olur?

Bilinen 3000’den fazla çeşit doğuştan sakatlık vardır. Doğuştan sakatlıklar yapısal veya genetik olabilecekleri gibi bulaşıcı hastalık veya zararlı kimyasallara maruz kalma nedeniyle oluşabilirler. Bazıları birden fazla sebebe bağlıdır.

Yapısal anomaliler

Yapısal bir doğuştan sakatlıkta bebeğin vücudunun bazı kısımları ya yoktur yada doğru oluşmamıştır. Böyle bir özür kalp anormalliği gibi vücudun içinde veya çarpık ayak gibi dışında olabilir. Yapısal özürlerin tek bir sebebi yoktur.

Kalp anormallikleri doğuştan sakatlıkların en sık görülen tipidir. Her 125 bebekten yaklaşık 1’i kalp anormalliği ile doğar. Kalp problemlerinin bazıları hafiftir. Bazıları da o kadar ciddidir ki ölümle sonuçlanır.

Sinir tüpü sakatlıkları diğer bir sık görülen doğuştan sakatlıktır. Bu sakatlıklar omurilik ve beynin etrafındaki kılıflar düzgün olarak kapanmadığında oluşurlar. Sinir tüpü sakatlıklarında zincir kemiği ve kafatasında açıklık vardır.

Genetik bozukluklar

Genetik özürler ana-babadan geçen en az bir gendeki hatalara (kalıtsal özürler), eksik, hasarlı veya fazla kromozoma (kromozom bozuklukları) veya birden fazla faktörlerin bileşimine (çok faktörlü özürler) bağlı oluşabilirler.

Bazı kalıtsal bozukluklar belirli etnik gruplarda daha yaygındır. Bunlara orak hücreli anemi, Tay-Sach hastalığı ve kistik fibroz dahildir.

Kromozom bozuklukları sıklıkla yumurta ile sperm birleşirken oluşan bir hata nedeniyle oluşurlar. Yaşınız ne kadar büyükse kromozom bozukluğu olan bir çocuk sahibi olma riskiniz o kadar fazladır. En sık görülen kromozom bozukluğu Down sendromudur.

Çok faktörlü genetik bozukluklar ana-babanın genleriyle, gelişmekte olan bebeğin çevresinin etkileşimi sonucu oluşurlar. Bu bozuklukların nedenleri çok açık değildir. Karın duvarı açıklıkları, yarık damak ve çarpık ayak çok faktörlü sakatlıkların örnekleridir.

Enfeksiyonlara ve zararlı kimyasal maddelere maruz kalma

Bazı doğuştan sakatlıklar bebek, annenin geçirdiği enfeksiyona maruz kaldığında veya anne aşırı alkol aldığında veya bazı ilaçları kullandığında oluşur. Bu sakatlıkların oluşmasının başka bir yolu annenin gebelik sırasında yüksek miktarda cıva, kurşun veya radyasyon gibi toksik maddelere maruz kalmasıdır.

Doğuştan Sakatlıkların Önlenmesi

Bazı doğuştan sakatlıklar önlenemez. Fakat kendinize iyi bakarak ve zararlı maddelerden uzak durarak özürlü bir bebeğinizin olma riskini azaltabilirsiniz. Hamile kalmayı düşünüyorsanız önce doktorunuza muayene olmalısınız.

Gebelik öncesi muayene şeker hastalığı veya epilepsi (sara) gibi bir hastalığı olan kadınlar için özellikle önemlidir. Annelerinde bu hastalıklar bulunan bebeklerde doğuştan sakatlıklar daha sık görülür. Hamile kalmayı denemeye başlamadan önce hastalığınızı kontrol altına almak için yapılması gereken değişiklikleri doktorunuza sorun.

Folik asit

Folik asit takviyesi almak sinir tüpü sakatlıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Bunun için folik asitin hamile kalmadan önce ve hamileliğin erken döneminde alınması gerekir. Gelişen sinir tüpünün folik asite ihtiyaç duyduğu dönem sıklıkla kadının hamile olduğunu bilmediği zamandır. Dolayısıyla doğurganlık çağlarındaki her kadının 0.4 mg folik asit içeren günlük vitamin hapı alması gereklidir.

Sinir tüpü sakatlığı olan bir çocuğunuz varsa bu problemi olan bir başka çocuk sahibi olma ihtimaliniz daha fazladır. Bu durumda ekstra yüksek doz folik asite ihtiyacınız vardır (normal koruyucu dozun 10 katı). Bu miktarda bir ilacın reçetesi için doktorunuza başvurun. Normal vitaminlerden birçok adet içerek bunu karşılamaya çalışmamalısınız çünkü haptaki diğer vitaminlerden aşırı miktarda almak durumunda kalabilirsiniz.

Alkol ve diğer ilaçlar

Gebelik sırasında alkol kullanımı bebekteki zeka geriliğinin önde gelen bir sebebidir. Gebelik sırasında yüksek dozlarda alkole maruz kalan bazı bebekler fetal alkol sendromu geliştirirler. Fetal alkol sendromu bulunan bebeklerde zeka geriliği, kalp, eklem ve kol-bacak sakatlıkları gibi bir çok problem olabilir.

Gebelik sırasında ne kadar alkolün güvenli olduğu belli değildir. Bu nedenle hamile kadınların her miktarda alkolden uzak durmaları gerekir.

Bazı yasadışı ilaçlar bebeğin büyümesinde yavaşlama ve öğrenme problemlerine neden olabilir. Diğer ilaçların ise doğuştan sakatlıklara yol açıp açmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

Enfeksiyonlar

Sitomegalovirüs (CMV) yenidoğan bebeklerdeki en sık görülen virüs enfeksiyonudur. Çoğu CMV enfeksiyonu hiçbir önemli probleme neden olmaz fakat şiddetli vakalarda zeka geriliği, sağırlık ve görme kaybına neden olabilir. Anne karnındaki bebeğe bulaşma riski, anne ilk defa hamileliğinde bu enfeksiyonu geçirirse en yüksektir. Bir kadının CMV geçirip geçirmediği bir kan testi ile öğrenilebilir. Hamile kadınlar CMV’yi sıklıkla küçük çocuklardan alırlar. CMV enfeksiyonundan korunmanın en iyi yolu elleri sık yıkamaktır, özellikle kreşe giden bir çocukla temas ettikten sonra.

Kızamıkçık (Rubella) sağırlık, zeka geriliği, kalpte özür ve körlüğe neden olabilir. Eğer bu hastalığı geçirmemişseniz veya aşılanmamışsanız hamile kalmadan en az bir ay önce kızamıkçık aşısı yaptırmalısınız.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar doğuştan ciddi sakatlıklara neden olabilirler. Örneğin frengi veya herpes enfeksiyonu körlük ve ölüm gibi ciddi problemlere neden olabilir. İlk gebelik muayenenizde bazı cinsel yolla bulaşan hastalıklar için testler yapılır. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığı tedavi etmek bebekteki hasarı önleyebilir veya azaltabilir.

Doğuştan sakatlık yapan diğer nedenler

Kurşun ve cıva gibi zehirli maddelere maruz kalma doğuştan sakatlıklara neden olabilir. İşinizde zararlı bir maddeye maruz kaldığınızı düşünüyorsanız işvereninizle bu konuyu konuşun.

Hamile kadınların yüksek cıva düzeyleri olan bazı balıkları yememesi gerekir. Kaçınılması gereken balıklar köpek balığı, kılıç balığı, kral uskumru veya kiremit balığıdır (bir çeşit uskumru). Diğer balıklar haftada 340 gram ve ton balığı 170 gramla sınırlandırılmalıdır.

Kanser tedavisinde kullanılankadar yüksek doz radyasyon bebeğe zarar verebilir. Çoğu tetkikte kullanılan daha düşük dozlar (örneğin akciğer filmi) genellikle zararlı değildir.

Çok yüksek düzeylerdeki A vitamini ciddi sakatlıklara yol açar. Gebelik kullandığınız vitamin hapı 5000 üniteden daha fazla A vitamini içermemelidir. Bazı vitamin haplarında 25000 üniteye kadar A vitamini vardır.

Bazı ilaçlar sakatlıklara neden olabilir. Size ilaç yazan herkese hamile olduğunuzu söyleyin. Bunlara, gebelik dışı nedenlerle gördüğünüz her doktor, psikiyatristler ve diş hekimiz dahildir. Size reçete edilmiş bir ilacı doktorunuzla konuşmadan bırakmayın. Ayrıca herhangi bir ilacı almadan önce doktorunuza kontrol ettirin. Bunlara ağrı kesiciler, nezle ve alerji ilaçları, vitaminler, bitkisel ürünler, cilt tedavileri ile dışkı yumuşatıcılar dahildir.

Doğuştan Sakatlıklar için Risk Faktörleri

Aşağıdakilerden birisine sahipseniz özürlü bir bebek sahibi olma riskiniz artmıştır:

 • Bebeğin tahmini doğum tarihinde yaşınız 35 veya üzerinde olacak ise
 • Sizde veya akrabalarınızda doğuştan sakatlık varsa
 • Önceden doğuştan sakatlık bulunan bir çocuğunuz olmuşsa
 • Hamile kaldığınız zaman civarında bazı ilaçları kullanmış iseniz
 • Gebelikten önce şeker hastalığınız varsa

Özürlü bir bebek sahibi olma riskinizi öğrenmek için aşağıdaki sorulara bakabilirsiniz. Kişisel veya aile öyküsü danışmanlık verilmesini veya testler yapılmasını gerektirebilir. Bununla birlikte doğuştan sakatlıkların çoğu ailede hiçbir problem yokken oluşur. Tarama testleri bebeğinizin doğuştan sakatlık riskini daha fazla saptayabilir.

Genetik bozukluklar için risk faktörleri

Bu sorulardan herhangi birinin cevabı evet ise genetik bozukluğu olan bir çocuğunuzun olma riski artmış olabilir.

 • Bebeğinizin doğum tarihinde yaşınız 35 veya üzerinde olacak mı?
 • Bebeğinizin doğum tarihinde babasının yaşı 50 veya üzerinde olacak mı?
 • Siz, eşiniz veya ailelerinizden herhangi birisinde talasemi (Akdeniz Anemisi) var mı?
 • Ailenizde veya akrabalarınızda sinir tüpü sakatlığı olan kimse var mı?
 • Sizin veya bebeğin babasının hiç sinir tüpü sakatlığı olan çocuğu oldu mu?
 • Ailenizde doğuştan kalp problemi olan kimse var mı?
 • Ailenizde Down sendromu olan kimse var mı?
 • Sizin veya bebeğin babasının hiç Down sendromlu bebeği oldu mu?
 • Ailenizde hemofili olan kimse var mı?
 • Ailenizde kas hastalığı olan kimse var mı?
 • Ailenizde kistik fibrozis hastalığı olan kimse var mı?
 • Ailenizde Huntington hastalığı olan kimse var mı?
 • Bebeğin babasının ailesinde kistik fibrozis hastalığı olan kimse var mı?
 • Bebeğin babasının ailesinde zeka geriliği olan kimse var mı?
 • Bir önceki soruya cevabınız evet ise o kişi Fragile X sendromu için test edildi mi?
 • Sizde, bebeğin babasında, ailelerinizden veya çocuklarınızdan herhangi birisinde başka bir genetik hastalık, kromozom bozukluğu veya sakatlık var mı?
 • Şeker hastalığı veya fenilketonüri gibi metabolik bir hastalığınız var mı?
 • Hiç gebelik kaybınız (düşük veya ölü doğum) oldu mu?

Doğuştan Sakatlıklar İçin Tarama Testleri

Tarama testi bebeğinizin bir genetik probleminin olabileceğinin işaretlerini arar. Tarama testinin sonucu sadece riskin olup olmadığını gösterir. Bebeğinizde bir sakatlık olup olmadığını göstermez. Tarama testlerinin birçok çeşidi vardır: taşıyıcı taraması, ultrason taraması ve kan tetkikleri ile tarama. Tarama testi pozitif çıkarsa bebeğinizin sağlığını kontrol etmek için daha ileri tanı testleri önerilir.

Bazı doğuştan sakatlık testleri tüm hamile kadınlara önerilir. Bazı testler ise tıbbi öykünüz, aile öykünüz veya beden muayeneniz bebeğin sağlığı konusunda bir soru işareti gösterirse önerilir. Testler oluşabilecek doğuştan sakatlıkların tümünü göstermez.

Testler %100 kesin de değildirler. Test bir problem göstermese bile bebeğinizin doğuştan bir sakatlığı olabilir. Ayrıca bebeğiniz sağlıklı da olsa test bir problem gösterebilir.

Taşıyıcı taraması

Doğuştan sakatlıkların bazıları kalıtsaldır. Bebek, göz rengi gibi bazı özelliklerini nasıl ana-babasından alıyorsa bazı hastalıklar veya bozukluklar da bebeğe geçebilir. Taşıyıcı taraması bir çiftin bazı kalıtsal hastalıklar için hatalı gen taşıyıp taşımadıklarını görmek için yapılır. Bu test için kişinin kan örneği laboratuarda incelenir. Taşıyıcı tarama testi gebelikten önce, gebelik sırasında veya gebelikten sonra yapılabilir.

Taşıyıcı taraması birkaç genetik hastalığı kontrol etmek için yapılabilir. Bunlar kistik fibroz, orak hücreli anemi, Tay-Sachs hastalığı, Canavan hastalığı, frajil X sendromu, Duchene kas distrofisi, hemofili ve Huntington hastalığıdır.

Test yaptırmayı isteyip istemediğinize karar vermek size bağlıdır. Test taşıyıcı olduğunuzu gösterirse sonraki adım bebeğin babasına test yaptırmaktır. Eğer test ana-babanın her ikisinin de taşıyıcı olduğunu gösterirse doktorunuzdan hasta bir bebek doğurma riskiniz konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz.Bebekte bozukluk olup olmadığını görmek için daha ileri testlere gerek duyulabilir.

Ülkemizde her çifte nikah öncesi talasemi (Akdeniz Anemisi) için taşıyıcı taraması yapılmaktadır. Eğer karı kocanın her ikisi de taşıyıcı çıkarsa doğacak bebeğin %25 hasta olma riski vardır. Bunu önlemek için çift, tüp bebek yaptırarak sağlam embryoların transfer edilmesiyle hamile kalabilir. Yada hamilelikte CVS veya amniyosentez yapılarak anne karnındaki bebeğin talasemi hastası olup olmadığı öğrenilebilir. Yıllardır uygulanan talasemi taraması ile artık talasemi hastası bebekler çok nadiren doğmaktadır.

Ultrason taraması

Ultrason incelemesi gebelik sırasında herhangi bir zamanda yapılabilir. Ultrason incelemesi aşağıdakilere bakmak için yapılabilir:

 • Bebeğin organlarına ve yapısına
 • Bebeğin haftasına (ayına)
 • Çoğul gebeliğiniz varsa
 • Bebek ne kadar iyi büyüyor
 • Plasentanın yerleşimi
 • Bebeğin kalp hızı

Ultrason taramasında bebeğin sağlığı hakkında şüpheler doğarsa ayrıntılı bir ultrason incelemesi yapılabilir.

Üçlü Test, Dörtlü Test

Sinir tüpü sakatlığı, karın duvarı sakatlıkları, Down sendromu ve trizomi 18 olan bir bebek sahibi olma riskinizin normalden daha fazla olup olmadığını öğrenmek için üçlü veya dörtlü test yapılır. Böyle bir bebek doğurma riskiniz zaten artmışsa size doğrudan tanı testi önerilebilir.

Bu testlere üçlü veya dörtlü test denmesinin nedeni kanınızdaki üç veya dört maddenin düzeyine bakılmasıdır: estriol, insan koryonik gonadotropini, alfa-fetoprotein ve inhibin-A. Bunların tamamı gebelikte bebek veya plasenta tarafından salgılanan maddelerdir. Üçlü ve dörtlü test 15-20 gebelik haftaları arasında yapılır.

Test sonuçlarından biri veya fazlası normal sınırlarda değilse doktorunuz size daha ileri testler önerir. Hemen hemen vakaların tamamında sonraki test bebeğin iyi olduğunu gösterir.

İkili Test

İkili test 10 ile 14 gebelik haftaları arasında yapılır. Ense saydamlık taraması denilen özel bir ultrason testi sonucu ile bazı kan testlerinin (PAPP-A ve hCG; ikili test) sonuçları Down sendromu, trizomi 18 ve kalp problemlerine bakmak için birleştirilir.

Doğuştan Sakatlıklar için Yapılan Tanı Testleri

Özürlü bir bebek sahibi olma riskiniz yüksekse size bir veya daha fazla tanı testi önerilebilir. Tanı testleri ayrıntılı ultrason, koryonik vilüs örneklemesi, amniyosentez ve kordosentezi içerir. Bu testlerden herhangi birisi bebeğinizin özürlü olacağını gösterirse bunun aileniz için ne anlama geldiği konusunda size genetik danışmanlık verilir.

Ayrıntılı (detaylı) ultrason incelemesi

Detaylı ultrason incelemesinde bebekte belirli bazı problemler aranır. Doğuştan sakatlık riskinde bir artış gösteren bir aile öykünüz varsa, üçlü veta dörtlü test sonucu anormal çıkmışsa veya ultrason taraması muhtemel bir problem göstermişse ayrıntılı ultrason incelemesi yapılır.

Kalp problemlerinden şüphelenilirse anne karnındaki bebeğe ekokardiyografi (kalbin ultrasonla özel olarak incelenmesi) de yapılabilir. Bu inceleme çeşidinde bebeğin kalbi standart ultrasonla yapılan incelemeden daha kapsamlı incelenir.

Koryon vilüs örneklemesi

Koryon vilüs örneklemesi bebekteki Down sendromu ve trizomi 18 gibi kromozom bozukluklarını saptamak için yapılır. Plasentadan alınan küçük bir örnek incelenir. Plasentadaki koryonik vilüslerin genetik yapısı bebeğinki ile aynıdır. Bu test gebeliğin erken döneminde yapılabilir (sıklıkla 10-12 gebelik haftaları arasında).

Amniyosentez

Amniyosentez genellikle 15-20 gebelik haftalarında yapılır. Küçük bir amniyon sıvısı örneğindeki bebek hücreleri bir kromozom veya kalıtsal bozukluğu saptamak için mikroskopla incelenir. Ayrıca amniyon sıvısındaki AFP seviyesinin test edilmesi bebekteki sinir tüpü sakatlığını saptamaya yardımcı olur. Bazen, önceden anormal bir tarama testi sonucu olsa bile amniyosentez bebekte doğuştan bir sakatlık olmadığını gösterir.

Bebekten kan örneği alınması (kordosentez)

Kordosentez olarak da bilinen bebekten kan örneği alınması göbek kordonundaki bir toplardamardan alınan bebek kanındaki kromozom hatalarını ve diğer anormallikleri gösterir. Kordosentez genellikle ultrason, koryonik vilüs örneklemesi veya amniyosentezle teşhis konulamadığı zaman yapılır.

Anne Karnındaki Bebekte Sakatlık Saptanırsa

Tanı testleri bebeğinizde doğuştan bir sakatlık olacağını gösterirse doktorunuz sizinle seçenekleriniz hakkında konuşacaktır. Birçok vakada doğuştan bir sakatlığın ne kadar şiddetli olacağı bilinmez. Bazen anne karnında bir tedavi veya ameliyat yapılabilir. Çoğu vakada, sakatlıkların anne karnında yapılabilecek bir tedavisi yoktur.

Kısa bir zaman içinde zor seçimler yapmanız gerekebilir. Eşiniz, doktorunuz ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz diğer kişilerle gerçekler ve duygularınız hakkında konuşun. “Doğru seçim” yoktur. Sonraki adımlarınız bebeğinizin görünüşüne, tedavi seçeneklerine, değerlerinize, mali durumunuza ve destek sisteminize bağlıdır.

Bazı çiftler büyük bir sorun saptandığı zaman gebeliği sonlandırmayı seçerler. Eğer seçiminiz bu olursa kaybınızla yüzleşip yaşamınıza devam etmeniz zor olabilir. Sevdiklerinizin desteği yaşamsaldır. Kendinize yas tutmak için zaman tanıyın. Psikolojik danışma almak isteyebilirsiniz.

Bazı çiftler bebeğin bir sorunu olsa bile gebeliği devam ettirmeyi seçerler. Önemli sağlık sorunları olan bir bebek aileniz ve yaşamınızın değerli bir parçası olabilir. Doktorunuz ve sevdiklerinizin yardımlarıyla çocuğunuzun geleceğini planlamaya başlayabilirsiniz. Eğer bu sizin seçiminizse doğumdan önceki ayları kendinizi ve ailenizi hazırlamak için kullanın. Tıbbi uzmanlardan özel bakım alabilmek için gerekli ayarlamaları yapın. Bebeğinize gerekli bakımı verebilecek olanak ve uzmanların bulunduğu bir hastanede doğum yapmak için gerekli ayarlamaları yapın. Bebeğinizin durumu hakkında olabildiğince fazla okuyun. Bu durumu olan bebeklerin ana-babalarının oluşturduğu destek gruplarına bakın.

Sonuç

Doğuştan sakatlıklar hafif veya ciddi olabilir. Birçoğu tedavi edilebilir. Hamile kalmadan önce ve hamilelik sırasında belirli adımlar atarak bazı doğuştan sakatlıkları önleyebilme ihtimaliniz vardır. İyi bir doğum öncesi bakım sağlıklı kalmanıza ve doğuştan bir sakatlığı önceden saptamanıza yardımcı olabilir.

İlgili Yazılar:

 1. Amniyosentez (Su Alınması)

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.canersonmez.com/index.php/2012/05/dogustan-sakatlik-anomali-nasil-saptanir/